PKK/Kürtçü kıroların oyunlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Merkezi Almanya olan Avrupa destekli bu çeteler, son zamanlarda fikir karışıklığı yaratarak, Alevilerin hoşgörüsünden fırsat bilip, Alevilik ve Aleviler üzerinde bir algı operasyonu yaratmaya çalışmaktadırlar.

Alevi-Bektaşi gençlerin son zamanlarda hoşgörüsünden fırsat bilip araya sızıp pis ideolojilerini yaymak için zemin oluşturmak ve öz değerlerine düşman yapmak istemektedirler.

Öldükten sonra ölülerini akbabalara yediren Zerdüştleri, Alevilik gibi lanse etmektedirler.

Bunlar öyle yüzsüzdür ki, Türk’ün değerini kullanıp Türk’e düşmanlık yaparlar.

Türk Erenlerini (Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Abdal Musa, Saru Saltık, Baba İlyas, Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa, Kul Himmet, Kaygusuz Abdal,Seyyid Nesimi, Fuzuli, Virani, Köroğlu, Geyikli Baba, Güvenç Abdal, Teslim Adal, Karacoğlan, Yunus Emre, Gevheri vs vs)

kendi siyasi davalarına kullanmaktan asla çekinmez ve tereddüt etmezler.

Çünkü bu köksüz, yurtsuz, ilkel ve yabani topluluğun kendine ait değeri yoktur. Yurtsuz, köksüz ve ilkel bir toplumdurlar. Tarihleri yoktur. Düşman oldukları toplumun değerleriyle o topluma düşmanlık yapacak kadar soyu sopu belirsiz, tarihsiz ve köksüz ilkel sürüsüdür.

Alevilik;

“Alevilik, X. yüzyıldan itibaren, İslam’ı kabul etmeye başlayan göçebe ve yarı göçebe Türk oymakların, yeni dinle birlikte, eski Türk inanç ve geleneklerini bir biçimde bağdaştırdıkları, sonraki dönemde bünyeye bazı Hurufi ve Şii unsurların katıldığı; “Hak-Muhammed-Ali” anlayışına dayalı, yol mensubunun, dört kapı-kırk makam ile “insan-ı kamil” olacağını benimseyen; batıni, Türk tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapıdır”

Bu insan azmanları, her türlü inancı, kültürü, örfü, kıyafeti aşırıp kendilerine ait göstermektedir. Ellerine attıkları şeyi bom bok edip bırakmaktadır.

Ağalık-marabalık, Şeyh-şıh, töre, töre cinayetleri, aşiret, aşiret çatışmaları, kan davası deyip birbirini öldürmek, fakirliği ve eğitimsizliği iliklerine kadar yaşayıp tavşan gibi çok çocuk yapmak, başlık parası diye küçük kızları bir çift öküze satmak, çocuk evlilikler, akraba evliliği, berdel, kumalık, terörizm, kaçak elektirik, büyük şehirlerde hapçılık, hırsızlık, uyuştucu satıcılığı, namus cinayetleri adı altında küçük kızları abisine öldürtmek gibi ilkel ötesi adetleri bulunan bir toplumun Türkmen Alevi töresi ile hiç bir alakası bulunamaz.

#TürkHalkEdebiyatı #Türkçe #Türk
https://www.youtube.com/channel/UC3Lhb8ROtxuf-je6xxDj1uA