Türklerin Ulu Atası Mete Han

Türk askerinin yiğitliğe,nişancılığa ve üstün askeri meziyetlere ihtiyacı yoktu,zaten doğuştan asker, cesur ve nişancıydılar.Disiplinin bir ordu için yiğitlikten de üstün olduğunu anlayan bir komutan tarafından, varolan bu meziyetlere disiplin de eklenerek tarihin en disiplinli ordusu oluşturuldu. Askerlerine öylesine bir ruh aşılamıştı ki ne buyruk verse,körükörüne yapılıyordu.

Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılılan Mete Han büyük Türk destanı Oğuz Kağan’a da ilham veren kişidir.Oğuz Kağan Destanında anlatılanlar ile Metehan’ın yaşam öyküsü birebir örtüşmektedir . Ne yazık ki Orta Asya Türk tarihi hakkında, Türkler tarafından yazılmış yazılı kaynaklar olmadığı veya henüz bulunamadığı için Mete Han’la ilgili bilgilere dönemin Çin kaynaklarından ulaşılabilmektedir.

Tarihi Çin belgelerinde Hyenyun olarak geçen Hun Türkleri MÖ 1760 yıllarından itibaren Orta Asyanın doğusunda, bugünkü Çin’in Kuzeyinde dağınık kabileler halinde yaşamaktaydılar.Kendi kabilesi ve bölgedeki kabilelere liderlik yapan Teoman, zamanla güçlenerek bölgede yaşayan hunları bir araya getirip M.Ö. 220 yılında Büyük Hun Devletini kurmuştur.Mete,MÖ 234 yılında Teoman’ın büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibâren iyi bir komutan ve savaşçı olarak yetiştirildi.Töreye göre Teoman Han’ın Türk eşinden olan büyük oğlu Mete’nin veliaht olması gerekiyordu.

Mete tahta geçince ilk olarak ordu sisteminde değişiklikler yaptı.

Çağrılınca gelen, savaş bitince dağılan, düzensiz milis güçlerinden oluşma bir kuvvet yerine, her an savaşa hazır örgütlü, eğitimli profesyonel askerlerden bir ordu oluşturdu. Emir-komuta zincirinin daha sağlıklı işlemesini, emirlerin birliklere daha kolay iletilmesini ve ordu üzerinde komuta gücünün artırılmasını sağlamak amacı ile ordu on ve katları şeklinde sayılara ayrılarak birlikler bu şekilde oluşturuldu. Böylece günümüz ordularının temellerini atmış oldu.“Birlikten kuvvet doğar” felsefesine inanan Metehan ilk iş olarak bütün Türkleri tek bayrak altında topladı. Daha sonra Türklerin akrabası sayılan Tunguzları ve Moğolları da bir araya getirerek imparatorluk altında birleştirdi ve o çağda önünde kimsenin duramayacağı büyüklükte bir ordu oluşturdu.Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğu ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı.Bugünkü İran, Suriye, Moğolistan, Hindistan, Çin ve Rusya topraklarında egemenlik kurdu. MÖ 200 yıllarında Çin’i yenilgiye uğratarak vergiye bağladı.

Cavit Pancar
https://www.youtube.com/c/CavitPancarVLOG1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir