Türkçülük; Türk Milliyetçiliğinin özel adıdır

Türkçülük;Türk Milletini sevmek ve onu madden ve manen yükseltmek ülküsüdür.

Başka milletlere düşman olmak gerekmez.

Her insan kendi ailesini ve yakınlarını sever;haliyle kendi Milleti’ni de sever;bu çok tabii insani bir duygudur.

Kimse kendi milletini seviyor diye kınanamaz.

Nitekim dinimizin de emri budur.

Ben Türk’üm diyen;kalbinde ve gönlünde başka bir milletin özlemini duymayan herkes Türk’tür.

Türklük ve Yüce dinimiz birbirinin rakibi değil aksine birbirinin tamamlayıcısıdır.

Önce Türk müsün, Müslüman mısın söylemi cahillikten değilse hainliktendir.

Bir kimse hem Türk hem de Müslüman olur;olmalıdır. Biri bedense diğeri ruhtur. Asırlarca Türk Milleti yüce dinimize kalkan olmuştur. Kanını sel gibi akıtmıştır. Balkanlar’da ve Avrupa’da Müslüman olanlara Türk oldu derler.

Türk bir etnik grubun adı değildir;doğulusu,batılısı,güneylisi,kuzeylisinin ortak adıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle Türkiye Cumhuriyetini kuran halka Türk Millet’i denir. Anayasamızın 66.madesinde de Türkiye Cumhuriyet’ine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür denmektedir.Ayrıca Türkiye dışında da büyük bir Türk Dünyası vardır.

Yüce Atatürk’ün dediği gibi ‘ne mutlu Türk’üm diyene’ diyoruz.

Prof.Dr.Ramazan Mirzaoğlu
Kaynak: https://www.medyasiyaset.com/turkculuk-turk-milliyetciliginin-ozel-adidir/