Türk Ülküsü – 1.Bölüm – Hüseyin Nihal Atsız – (Türk Ülküsü – Kızıl Elma) Sesli Kitap

ÖNSÖZ

Türk Ülküsü’nün bu ikinci basımı, birincisine göre, oldukça değişiktir. İlk basımdaki tarihe ve kalem mücadelesine ait yazılar bırakılmış, doğrudan doğruya ülkünün türlü konularını ilgilendiren yazılar alınmış ve bunlara yine ülkü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir. İlk basımda bulunup da bu ikinci basıma alınmayan Türkoloji’ye ve kalem mücadelesine ait yazılar, yine yenilerinin de eklenmesiyle, ayrı kitaplar olarak basılacaktır.

Burada toplanan 17 yazının üzerinde de düzeltmeler yapılmıştır. Düzeltmelerin bir kısmı dile aittir. Bir kısmı da yazıların ilk yayınlandığı zamana ait olup, şimdi lüzumu, hatta anlamı kalmayan parçaların çıkarılması veya değiştirilmesi şeklinde olmuştur.

Böylelikle kitap kısa bir zamana değil, uzun bir zamana seslenebilecek bir ülkü dergisi durumuna gelmektedir.

Maltepe, 1 Ocak 1966
Atsız

*Bu basım dördüncü olmakla birlikte üçüncüsünün aynısıdır.