Türkler tarih boyunca bir çok devlet kurmuştur buradaki devletler tarihe farklı bir yön veren TC forsundaki 16 yıldızı temsil eden devletlerdir.

Hazırlayan – Kağan Günek