Kanıbek İmanaliyev’in “Kırgızlar” adlı kitabı Türkiye Lehçesine çevrildi

Kırgızistan Meclis milletvekili Kanıbek İmanaliyev’in “Kırgızlar” adlı kitabı Türk diline tercüme edildi. Kitap, Türkçeye Kaniyet Abdıkerimov ve Şaazat Barıktabas tarafından çevrildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un Kırgızistan temsilcisi Kocogeldi Kultegin, milletvekili Kanıbek İmanaliyev’in “Kırgızlar” adlı kitabının Türkçeye çevrildiğini bildirdi.

Kitabın TÜRKSOY tarafından yayınlandığına dikkat çeken Kultegin, “Kitap, tarihi figür görücü Arstanbek’in kutsamasıyla başlıyor.” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, önsözünde çok eski zamanlardan beri Türk dili konuşan halkların manevi dünyasının, kültürünün ve tarihinin başkalarının ilgisini çektiğini vurguladı. Kaseinov, buna bağlı olarak TÜRKSOY örgütü, ünlü Kırgız yazar, Meclis milletvekili, siyaset bilimleri doktoru Kanıbek İmanaliyev’in “Kırgızlar” adlı kitabını yayınladığını kaydetti.

Yazar, yedi bölümlük “Kırgızlar” adlı kitabında, Kırgız halkının ve Kırgız Devletinin tarihini, ulusun dünyaya örnek bakış açısını ve tutumunu, doğayı ve sözünü, soylu gelenekleri, seçkin kişilikleri, milli kıyafetleri, silahları ustaca tanıtıyor.

Milletvekili Kanıbek İmanaliyev’in “Kırgızlar” adlı kitabı daha önce Rus, İngiliz, Alman, Çin ve Arap dillerine çevrilmişti.

Yeni yayınlanan kitabın Türkçe versiyonu tamamlanmış ve revize edilmiştir. Kitap Türkçeye Kaniyet Abdıkerimov ve Şaazat Barıktabas tarafından çevrildi.