Türklerin Ulu Atası Mete Han

Mete Han

Türklerin Ulu Atası Mete Han

Türk askerinin yiğitliğe,nişancılığa ve üstün askeri meziyetlere ihtiyacı yoktu,zaten doğuştan asker, cesur ve nişancıydılar.Disiplinin bir ordu için yiğitlikten de üstün olduğunu anlayan bir komutan tarafından, varolan bu meziyetlere disiplin de eklenerek tarihin en disiplinli ordusu oluşturuldu. Askerlerine öylesine bir ruh aşılamıştı ki ne buyruk verse,körükörüne yapılıyordu. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılılan Mete Han […]

DEVAMI... ...