Musevi Türkler – KARAYLAR

Firkoviç

Musevi Türkler – KARAYLAR

Karaylar, Beyaz Rusya, Litvanya, Kırım, Batı Ukrayna, Polonya, ABD, Rusya, Dağıstan, Türkiye, İsrail ile Romanya’da bulunan Musevi Türk topluluğu. Bu topluluktan pek çok Türkolog yetişmiştir. Seraya Şapşal, Firkoviç, Gabay bunlardan bazılarıdır… Musevi Türkler: Karaylar. “Karay” kelimesi İbranice “Kara” yani “okumak” sözünden gelir. “Karay” kutsal metni okuyan demektir ve Karay sözünün çoğulu olan “Karaim” de “Karaylar” […]

DEVAMI... ...