Hazırlayan ve Seslendiren : Muhammed Fatih Genç

Tonyukuk, Göktürk Kağanlığının yabgu’sudur. “Aşina” ailesinin akrabalarından Göktürk “Aşide” ailesindendir. Asena Türk mitolojisinde dişi bir kurt adıdır.

Doğum tarihi: MS 646, Yulin, Inner Mongolia, Huhhot, Çin
Ölüm tarihi ve yeri: MS 726
Tam adı: Ashide Yuanzhen
Dini: Tengricilik
Meslek: Devlet adamı
Çocuklar: İl-İtmiş Bilge Kağatun