Anadolu Aşiretleri, Yörükler Türkmenler – Yusuf Halaçoğlu

Osmanlı Devleti Döneminde Anadolu’daki Türk Boyları hakkında bir değerlendirme.