11 Adımda Türk Kültür Havzasında Alevilik ve Türklük

Geçmişten Beri Halk Arasında
Alevilerin { Kızılbaş ve Bektaşı Topluluklarının } ÖZTÜRK ve Aleviliğin de Türklerin İslam İmanını Algılama Biçimi Olduğuna Dair Genel Bir Kanaat Vardır.

Yüzyıllardır Varlığını Sürdüren Bu Kanaat, Son Dönemlerde Bilimsel Çalışmalarla İspatlanmıştır.

1- Alevilik, Türk Kültür Havzasında Oluşmuştur.

Aleviliğin Oluşumu, Türklerin Peygamberimiz #Nebi ve Hz.Ali Evlatları İle İslam’ı Kabul Ettikleri Horasan Bölgesinde Başlamıştır.

Orta Asya Coğrafyasından Horasan’dan Büyük Türkmen Göçleri İle Anadolu’ya ve Çevre Bölgelere Taşınan Alevilik, Bu Bölge Oluşumunu Tamamlamıştır.

2- Alevi Ocak, Oymak ve Aşiretleri Türk’tür.

Alevi Ocak, Oymak ve Aşiretleri Türk’tür. Türkçe Konuşanlar Dışında Zazaca ve Kurmaçça Konuşanlar da Osmanlı Arşiv Belgelerinde Türk, Yörük Türkmen vb Şeklinde Kaydedilmiştir

Özellikle Tunceli ve Çevre Bölgelerde Yaşayan Aşiretlerin Çaldıran Savaşından Sonra Türkçeyi Nasıl Terk Ederek Diğer Dillere Konuşmaya Başladıkları Osmanlı Arşiv ve Belgelerine Yansımıştır.
Kürtlerin Yerleşim Yeri ve Bölgesi Olan ve Aynı Zamanda o Dönem Osmanlı Toprakları Olan Mezopotamya Bölge Coğrafyasından #İran ve #Irak Arasında Kalan Dicle ile Fırat Nehri Çevresinden Kürtlerin,
Türk Coğrafyası Olan Doğu Anadolu ve Güney Anadolu’ya Göç Almasının O Dönemin Osmanlı Padişahının Rolü ve Etkisi Olmuştur.
Bu Etkileşim den Doğan ÖZTÜRKLER { Türkmen Alevileri } Dili Türkçe diye.
Üzerinde Oluşan Baskı ve Ötekileştirme Sonucu
Kurmançça Zazaca ÖzTürkmen Alevilerinde bu Dillerde Geçişlerinde Etkili Olmuştur..

3- Soydan Gelmelik, Türk Soyunu ve Kültürünü Korumuştur..

Alevi Birinin { Esasen Bektaşı Tarikatı Dışında Kalan Diğer Alevi Topluluklarda } Alevi Anne Babadan Gelmesi Olarak Tarif Edilen Soydan Gelmeli.

Özellikle Çaldıran Savaşından Sonra Alevi Toplumunun Kendi Varlıklarını Korumaya Yönelik Bir Refleksi Olarak Gelişmiştir.
Çaldıran Savaşından Önce Soyu Oğuz Boyuna Uzanan Kızılbaş Olan Bütün Boy, Oymak ve Aşiretlerin Türkmen Olduğunu Biliyoruz
Doğal Olarak Soydan Gelmelik Oğuz Boyu, Kızılbaş Alevi Türkmen Boyları Arasında Türk Soyunu Korumuştur.

4- Aleviliğin Yazılı Kaynakları Türkçedir

Aleviliğin Yazılı Kaynakları { Risaleler Buyruklar Erkannameler Cönkler vb. } Türkçe Kaleme Alınmıştır.
Yazıldığı Dönemdeki Türkçenin Bütün Özelliklerini Yansıtan Bu Metinler, Yazıldıkları Dönemin Türk Toplumuna da Ayna Tutmaktadır.
Bu Bakımdan Değerleri Daha da Artmaktadır.

5- Alevi Uluları ve Örgütleyicileri Türk’tür

Aleviliğin İki Büyük Merkezi Olmuştur.
Bunlardan 1.Hacı Bektaş-ı Veli
Tam Adı;
{ Seyyid Muhammed Bin Seyyid İbrâhim Ata }
Hoca Ahmet Yasemin Hz. Türkistan’ın Öğrencisi { Hoca Bektaş-ı Veli Dergahı }

2.İse Erdebil Tekkesidir.
Her Ziki Merkezin Kurucuları, Başları ve Bunların Etrafında Toplanan Öncü Kişileri Türk’tür.
Özellikle Balkanlar’a Kadar Yol’u Yayan Hacı Bektaş’ın Öğrencileri Türk Ulularıdır.

Osmanlılar’ın Temel Taşları YeniÇeriler İdi.
Yeniçerilerin Resmî Tarikatı Bektaşilik idi.
İlim İrfan Merkezi Olan Bu Dergah.
Yeniçerilerin 94. alayında Mürşit Olarak Bir Bektaşi Babası Otururdu.
O Ölünce Yeni Baba Hacıbektaş’tan Gönderilirdi. Büyük Resmî Törenlerle Karşılanır ve Makamına Oturtulurdu.
Hatırlayın mi Osmanlı’nın Ordusunun Temeli Yeniçerilerdi
Devletin Temeli ve Padişahın muhafız Güçü Olan Yeniçerilerin Bektaşi Olması, Bize Neyi Söyler?
Dini Tasavvuf Alevi Bektaşi İslam Anlayışı.
Fakat Burda Vurgulanmak İstenen ÖzAlevi Türkmenler Olması Dikkat Çekici Bir Durumdur.

6- Alevi Ozanları Türk’tür ve Türkçe Yazmıştır.

13. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başına Kadar
900 Kadar Kızılbaş-Bektaşi Aşığının Şiirleri Günümüze Kadar Ulaşmıştır.
Bunların #Arnavutça Olan Az Bir Kısmı Hariç Tanamı Türkçe İle Yazılmıştır.
On Binlere Ulaşan Bu Zengin Edebiyat Ürünlerine, Bugün Bile Birçok Millet ve Halk Sahip Değildir.

7-Alevilerin Sözlü Soy Kütüğü Türklüğü Göstermektedir..

İran Azerbaycan’ından Balkanlar’a Kadar Arnavutlar Hariç Bütün Aleviler,Horasan’dan Geldiklerini Ve Türk Olduklarını Bilir ve Söylerler.

Buna Tunceli ve Çevre Bölgelerde Yaşayan Ocak’lar ve Aşiretler de Dahildir.
Bu Sözü Soy Kütüğü, Kuşaktan Kuşağa Aktarılarak Günümüze Kadar Ulaşmıştır.

8- Aleviliğin Din Dili Türkçedir

Aleviliğin Tarikat Kapısındaki İbadeti Olan Cem Erkânı Tamamen Türkçe İcra Edilir.
Arapça Okunan Bazı Ayetler Hariç, Baştan Sona Kadar Büyün Dualar vb Türkçedir.
Tunceli ve Çevre Bölgelerde Yaşayan Aleviler de Günümüze Kadar Cem Erkânlarını Türkçe İcra Etmişlerdir.
Din Dili Olan Diller; Yayılır Genişler Büyürler..

9- Alevi Dini Terimlerin ve Dini Ünvanların Önemli Kısmı Türkçedir.

Türkler, İslam’ı Farslar Üzerinden Öğrendikleri İçin Dini Terimlerin Bir Kısmı Arapça, Bir Kısmı İse Farsçadır.
Ancak Alevilikte Bugün Bile Canlı Şekilde Kullanılan Yol Ocak Sürü Dede vb Gibi Unvanlar Türkçedir

10- Alevilerin Dip Kültürü, Saf Haldeki Türk Kültürüdür.

Aleviler Üzerinde Yapılan Halk Bilimsel Çalışmaların Birçoğu Alevi Kültürünün En Saf Haldeki Türk Kültürü Olduğu Noktasında Birleşmiştir.

Özellikle İslam Öncesi Türk Kültürü İle Güçlü Bağları Olduğu Tespit Edilmiştir.
Bu Bağlamda Alevilik, Kültür İle Vahiy Arasındaki Ayrımı İyi Korumuş ve Diğer İslam Milletlerine Kendi Kimliklerini Koruyarak Müslüman Kalmanın Pratiğini Sunmuştur.

11- Alevilik Türkleşmektir

ZEYNEP ASYA